Zouden de scholen straks weer open gaan? En hoe gaat dat dan met 1,5 meter afstand?

education and school concept little student girl studying at school

Vanaf maandag 16 maart zijn de kinderen al niet meer naar school geweest. We doen ons best met thuisonderwijs. En met behulp van de juffen en meesters gaat dat best goed. Maar hoe fijn zou het zijn als de kinderen weer “gewoon”naar school kunnen? Zou dat vanaf 28 april weer kunnen? En hoe zal dat dat gaan in de nieuwe 1,5 meter samenleving?

In de week van 20 april krijgen we hopelijk meer duidelijkheid over de maatregelen. Daarbij zal ook duidelijkheid komen over de scholen. Hier is in ieder geval duidelijk dat de meiden vanaf 28 april eerst twee weken meivakantie hebben. Dat betekent twee weken niks doen voor school. Ook thuis niet. Voor iedereen wel even fijn denk ik. Al wordt het geen echte vakantie, want dagjes uit zullen niet kunnen.

Weer naar school?

En zullen ze daarna weer naar school kunnen? Onze meiden zitten op een vrij grote school, zo’n 500 leerlingen. Vanaf groep 6 zit op een aparte locatie. Groep 1 maakt bij ons gebruik van een aparte in- en uitgang van school. Groep 2 tot en met 5 komt samen uit een andere uitgang. Maar dat zijn nog steeds erg veel kinderen. En dus ook erg veel ouders die kinderen komen ophalen. Hoe gaan we dat doen met 1,5 meter afstand?

Naar school in de 1,5 meter samenleving

Een ochtend en een middag klas?

Een van de opties om er voor te zorgen dat er minder ouders en kinderen tegelijk aanwezig zijn, is het splitsen van de klassen. Dat kan op twee manieren. Je kunt een klas opsplitsen, waarbij de ene helft van de klas ’s ochtends les krijgt en de andere helft ’s middags. Of je kunt bijvoorbeeld groep 1 t/m 4 ’s ochtends les geven en groep 5 t/m 8 ’s middags.

Verschillende breng en haal tijden

Een andere mogelijkheid is om het halen en brengen te spreiden. Bij ons hebben de kinderen een continu rooster, dus ‘ochtends brengen en ’s middags halen. Tussen de middag blijven ze op school. Je zou natuurlijk de groepen kunnen opdelen. Groep 1 en 2 om 8.15 uur, groep 3 en 4 om 8.30 uur en zo verder. En met ophalen net zo. Waar je alleen rekening mee moet houden, is met ouders die meerdere kinderen hebben. Die kinderen zitten in verschillende groepen en het is niet handig als die ouder moet blijven staan of zelfs terug moet komen.

Geen vijf dagen naar school

Nog een mogelijkheid is om nog niet direct fulltime naar school te gaan, maar slechts enkele dagen. Daarmee kun je het aantal kinderen op school spreiden. Bijvoorbeeld de kleuters twee ochtenden en groep 3 tot en met 8 drie dagdelen.

Uitdaging per school verschillend

Hoe de scholen dit vorm gaan geven, hangt van veel factoren af. Onze school heeft twee locaties en de hoofdvestiging heeft meerdere uitgangen. Daar kan juist gebruik van worden gemaakt bij het scheiden van stromen kinderen en ouders. Door het continu rooster zijn er slechts twee momenten dat ouders kinderen brengen/halen. Ook dat scheelt al weer. Maar het is nog een hele uitdaging om het naar school gaan met 1,5 meter afstand te kunnen realiseren.

Hygiëne voorschriften op school

Kindergarten teacher with children on music lesson in daycare. Little kids toddlers play together with musical toys.Uiteraard ook een belangrijk aandachtspunt is de hygiëne op school. Hoe geef je op 1,5 meter les aan een kleuterklas? Juist in groep 1 en 2 wordt veel gespeeld. En kleuters zijn niet het meest hygiënisch. Denk aan vingers in de mond en dan spelen met speelgoed of afvegen aan een tafel of stoel. Best lastig voor een kleuterjuf lijkt me. De kleuters worden bij ons door de ouders tot in de klas gebracht. Ook dat is niet mogelijk met 1,5 meter afstand.

RIVM onderzoek

buiten spelen

Uiteraard is het wachten op de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM naar de besmettelijkheid onder kinderen. Kunnen kinderen het virus ook kunnen overbrengen op volwassenen? Op dit moment mogen kinderen nog lekker buitenspelen samen. Men gaat er van uit dat de risico’s bij kinderen beperkt zijn. Als het inderdaad zo is dat  kinderen het onderling niet verspreiden, dan hoeven de kinderen mogelijk geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Dan is op school alleen de afstand tussen leraren onderling en tussen leraren en leerlingen van belang.

En de kinderopvang dan?

Wat geldt voor de scholen geldt dat ik ook voor de kinderopvang. Zowel voor de opvang van kinderen tot vier jaar als de Buiten Schoolse Opvang voor de basisschool leerlingen. Onze meiden gaan twee keer in de week naar de BSO. De BSO is in hetzelfde gebouw als de school. Hoe fijn zou het zijn als de BSO vanaf hetzelfde moment als de scholen weer open gaan? En ook voor de ouders met kinderen jonger dan vier jaar. Dat ze hun kinderen weer naar de opvang kunnen brengen en zelf kunnen gaan werken. Dan begint ons leven weer een beetje normaal te worden.

Glazen bol

glazen bol

Helaas hebben we geen glazen bol en kan niemand in de toekomst kijken Belangrijk blijft natuurlijk het verloop van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames. Dat de zorg het aan kan. En daarnaast de uitkomsten van het RIVM onderzoek.

Zelf heb ik een beetje hoop dat de kinderen na de meivakantie weer naar school gaan. Waarschijnlijk nog niet zoals we gewend zijn, maar ik hoop dat het begin er dan is. Maar alleen als het kan.

Wat denk jij? Gaan de scholen na de meivakantie weer open?

Volg BlogsbyIngrid ook op social media:

instagram-1581266_1920facebook-icon-preview-1-400x400

 

 

Geef een reactie